افزودنی های بتن
فوق روان کننده کربوکسیلاتی
مقایسه
روان کننده بتن نرمال
مقایسه
فوق روان کننده بتن نوترال
مقایسه
فوق روان کننده بتن دیرگیر
مقایسه
ابر روان کننده کربوکسیلاتی زودگیر
مقایسه
ابر روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلات
مقایسه
الیاف بتن سنتتیک
مقایسه
الیاف سفید بتن (pp ,pet)
مقایسه
الیاف فلزی بتن
مقایسه
اَبَر سوپر فوق روان کننده پایه پلی کربوکسیلاتی  Civil Flow-S
مقایسه
سوپر فوق روان کننده پلی کربوکسیلاتی Civil Flow
مقایسه
فوق روان کننده پایه پلی کربوکسیلاتی Civil Flow-R
مقایسه
فوق روان کننده sure plast402-R
مقایسه
روان کننده sure plast201
مقایسه
برای سفارش این محصول اینجا را کلیک کنید
روان کننده sure plast113
مقایسه
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷